Fire Prevention Month 2023

 

It's MARCH! Fire Prevention Month na!

Maging alisto, ang sunog ay bantang panganib sa kaligtasan ng tao at sa kanyang ari-arian at kabuhayan. Mahalaga ang kaalaman ukol sa pag-iwas sa sunog at mga dapat gawin sakaling magkasunog.

Kaagapay ang buong Kawanihan ng Pagtatanggol sa Sunog, tayo ay mag-kaisa sa pag iwas sa mapaminsalang sunog. Dahil sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa.

Come join us as we observe Fire Prevention Month 2023!
#JoinUsGrowwithUs! #Trustedsince1978