Here are some common questions

 1. Q: Pila na ka tuig ning MSU-IIT COOP?
  A: 46 years na since 1978
 2. Q: Kinsa man ang tag iya sa MSU-IIT COOP?
  A: Ang mga miyembro
 3. Q: Unsaon man pag pa miyembro?
  A: Mag-attend ug orientation nga gitawag ug Pre-Membership Education Seminar (PMES)
 4. Q: Pila man ang kinahanglan para mahimong miyembro?
  A: Regular membership:
  Share Capital – 2,500.00
  Savings Deposit – 500.00
  Membership Fee – 100.00
  Sunshine Damayan – 1,200.00
  Coop Care Membership Fee – 100.00
  Coop Care Annual Premium – 720.00
  Total: 5,120.00
 5. Q: Pila man ang binulan nga hatagon para mahimong membro?
  A: Share Capital – 100.00 (minimum)
  Savings Deposit – 100.00 (minimum)
  Sunshine Damayan – 100.00
  Coop Care – 60.00
  Total – 360.00
 6. Q: Pila man ang interest sa among savings?
  A: 1.25% per annum (tax free)
 7. Q: Dili man diay withdrawable ang share capital, unsa man ang among makuha?
  A: Annual dividend
 8. Q: Mawithdraw ba ang share capital kung moundang ang miyembro?
  A: Oo
 9. Q: Unsa man ng Sunshine Plan?
  A: Death assistance para sa mga mamatay nga miyembro
 10. Q: Pila man among bayronon sa Sunshine Plan (Damayan)?
  A: 1,200 annual premium

 1. Q: Unsa man dayon ang among benepisyo nga makuha sa Sunshine Plan?
  A: Kung mamatay ang usa ka membro, naay makuha ang iyang beneficiaries nga maximum of P125,000.00
 2. Q:Naa pud ba benepisyo para sa mga ma-ospital?
  A: Oo, aduna kitay Coop Care. P700 per day ang madawat sa membro kung ma-admit siya sa ospital, maximum of 12 days. Ang bayaran niya nga annual premium kay 720 pesos og one-time payment Coop Care membership fee nga 100 pesos.
 3. Q: Unsa pa man ang ubang benepisyo sa Coop Care?
  A: Dunay libre nga tulo ka consultasyon sa atong gatekeepers, tulo ka laboratories nga (CBC, urinalysis ug fecalysis) ug duha ka laboratories (ECG ug Chest PA X-ray) sulod sa isa ka tuig.
 4. Q: Naga offer ba mo ug LOAN?
  A: Oo
 5. Q: Pila man ang interest sa inyong loan?
  A: Depende sa loan.
 6. Q: Unsa man ang pinakataas nga term sa inyong regular loan?
  A: 5 years
 7. Q: Kinahanglan pa ba ug co-maker/s?
  A: Oo, Kung minyo, ang spouse maoy automatic na co-borrower. Mangita dayon ug isa pa ka membro na mo co-maker sa iyaha. For Single, duha ka membro sa coop ang mo co-maker.
 8. Q: Kinsa man pud ang among pwede himoong co-maker?
  A: Dapat membro sa coop nga may equal or more capacity sa membro nga mag loan
 9. Q: Naa bay collateral sa loan?
  A: Depende sa amount sa loan
 10. Q: Kung ma delay, naa bay surcharge?
  A: Oo aduna