Here are some common questions

 1. Q: Pila na ka tuig ning MSU-IIT COOP?
  A: 39 years na
 2. Q: Kinsa man ang tag iya sa MSU-IIT COOP?
  A: Ang mga miyembro
 3. Q: Unsaon man pag pa miyembro?
  A: Moapil ug Pre-Membership Education Seminar
 4. Q: Pila man ang kinahanglan para mahimong miyembro?
  A: Associate member – P100.00
  Kung regular member, depende sa Option nga gipili -
  Option 1 – P300, Option 2 – P800, Option 3 – P2,200
 5. Q: Pila man ang binulan nga hatagon para mahimong miyembro? Kung naa, pila man?
  A: Naa. 200 minimum sa share capital, 100 minimum sa savings ug 100 minimum sa sunshine plan
 6. Q: Pila man ang interest sa among savings?
  A: 2% per annum (tax free)
 7. Q: Dili man diay withdrawable ang share capital, unsa man ang among makuha?
  A: Annual dividend
 8. Q: Mawithdraw ba ang share capital kung moundang ang miyembro?
  A: Oo
 9. Q: Unsa man ng Sunshine Plan?
  A: Death assistance para sa mga mamatay nga miyembro ug iyang dependents
 10. Q: Pila man among bayronon ug pila man na katuig bayaran ang Sunshine Plan (Damayan)?
  A: Kung ang edad 18-39 yrs. old – P100, 40-49 yrs. old – P110, ug kung 50 yrs. old-above – P135 pagabayaran sa 25 years
 11. Q: Unsa man dayon ang among benepisyo nga makuha sa Sunshine Plan?
  A: Kung mamatay ang usa ka miyembro, naay makuha ang iyang beneficiaries nga maximum of P125,000. Kung ang iyang dependent ang mamatay, aduna pud makuha nga P15,000 maximum.

 1. Q: Unsa pa man ang ubang benepisyo sa Coop Care?
  A: Dunay libre nga tulo ka consultasyon sa atong gatekeepers ug tulo pud ka laboratories (CBC, urinalysis ug fecalysis) sulod sa isa ka tuig
 2. Q: Naga offer ba mo ug LOAN?
  A: Oo
 3. Q: Kung mag pa membro me, kanus-a man me pwede mag loan?
  A: Kung inyong gipili ang membership option 1 or 2, dili pa pwede mag loan. Magtagad pa ang miyembro na ma upgrade ang iyang membership sa Option 3, nga ang Share Capital - P1,000, Savings Deposit - P500 ug nakakuha na sa Sunshine Plan ug COOP Care para makumpleto ang membership package.
  Sa mga nagpili ug Option 3, pwede na dayon sila maka loan paghuman nila ug apil sa CBL Policy.
 4. Q: Pila man ang interest sa inyong loan?
  A: Depende sa loan na inyong i-avail.
 5. Q: Unsa man ang pinakataas nga term sa inyong regular loan?
  A: Maximum of 3 years
 6. Kinahanglan pa ba ug co-maker?
  A: Oo, duha ka co-makers.
  Kung minyo, ang spouse maoy automatic na co-maker. Mangita dayon ug isa pa ka membro na mo co-maker sa iyaha.
  Kung single, duha jud ka membro sa coop ang mo co-maker.
 7. Q: Kinsa man pud ang among pwede himoong co-maker?
  A: Dapat membro sa coop nga may equal or more capacity sa membro nga mag loan
 8. Q: Naa bay collateral sa loan?
  A: Depende sa amount sa loan
 9. Q: Kung ma delay, naa bay surcharge?
  A: Oo aduna
 10. Q: Unsa ng Special Savings?
  A: Mga long-term investments na sila pero voluntary ang subscription
 11. Q: Pila pud ang interest rate sa Special Savings?
  A: Sa karon, 6.9% per annum except sa Pension nga 6.3% per annum.