KooPinas: NAGKAKAISANG LAKAS PARA SA MAKABULUHAN AT SAMA-SAMANG PAG-UNLAD!

 

 

MSU-IIT NMPC joins the Cooperative Celebration with the theme of KooPinas: NAGKAKAISANG LAKAS PARA SA MAKABULUHAN AT SAMA-SAMANG PAG-UNLAD!